NÅGRA AKTUELLA PROJEKT

Utbildningsföretaget som ville expandera

Ett ledande utbildningsföretag inom ekonomi och ledarskap med verksamhet i Sverige ville utveckla verksamheten genom att erbjuda en flexibel utbildningsform där man kan delta i klassrum, på distans och se föreläsningar och diskussioner i efterhand. Tillsammans med kunden tog vi fram tekniska lösningar för att med hög kvalitet strömma lektioner live från klassrum, se inspelningar efteråt och ladda ned material från en skyddad utbildningsplattform. Löpande support hanteras via ett ärendehanteringssystem. Lösningarna har för kunden möjliggjort en mycket lyckad expansion genom stort antal elever, fler kurser och internationalisering.

Managementkonsultbolaget som ville nu ut globalt

lektion-xs

Ett ledande managementkonsultbolag som arbetar med några av Sveriges största företag ville komplettera sina konsultprojekt och utbildningar med en webbaserad plattform för deltagare från hela världen. Tillsammans tog vi fram en lösning där kursdeltagare kan se filmer, ta del av interaktivt innehåll och ladda material från en skyddad webbportal som vi driftar. Lösningarna har för kunden möjliggjort att mycket kostnadseffektivt kunna nå ut med kvalificerade utbildningar till tusentals användare i några av Sveriges allra största företag. Detta har även ökat efterfrågan på klassrumsutbildningar och konsulttjänster som komplement till online-utbildningarna. Feed-back från användare är mycket positiv.

Ny on-line baserad utbildning som komplement till ordinarie utbud

Ett större utbildningsbolag i Stockholm ville utveckla verksamheten genom att erbjuda on-line baserad akademisk utbildning såväl som digitalisering av befintliga utbildningar. Vi har bistått med framtagande av pedagogik, inspelning av föreläsningar och uppbyggnad av utbildningsportalar för de olika utbildningsområdena. Idag sköter vi de digitala delarna av företagets kursgenomföranden och driftar företagets två utbildningsportaler.

klar-med-lektion-xs
Kontakta oss

Skicka ett email så kommer vi tillbaka till dig så snart som möjligt.

Not readable? Change text. captcha txt